Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Kvalitní a prověřená tepelná čerpadla montované zkušenými profesionály.

 Neváhejte a požádejte nás o nezávaznou cenovou nabídku nebo konzultaci zcela zdarma

Na této stránce naleznete tepelná čerpadla a spoustu užitečných informací k nim.

Rozhodli jste se pro nový systém vytápění? Tepelná čerpadla jsou moderním řešením, se kterým potěšíte nejen vaši peněženku, ale i životní prostředí. Protože sbírá teplo z okolního prostředí, jedná se o trvale udržitelný zdroj energie s minimálními náklady na provoz.

Pokud se ztrácíte v širokých nabídkách velkých společností, nabízím vám své zkušenosti jako naprosto nezávislý odborník. Díky své praxi v oboru jsem tento průzkum dávno provedl za vás. Nabízím vám proto široké spektrum řešení se zárukou toho nejlepšího na současném trhu.

Ať už jste majitelem rodinného domku vytápěného konvenčními metodami, podnikatelem nebo stavitelem novostavby, jsem schopen vám zajistit ten nejvhodnější systém vytápění.

Nejúčinnější tepelná čerpadla, informace a ceny

Pod každým odkazem se skrývá detailní popis daného typu tepelného čerpadla a vzorová cenová nabídka. Na základě vašich specifických požadavku pak mohu nabídnout jakékoliv tepelné čerpadlo z široké nabídky tepelných čerpadel Daikin včetně tepelných čerpadel geotermálních. 

Proč si vybrat tepelné čerpadlo

Levný provoz

Tepelná čerpadla mají nesrovnatelně levnější provoz než konvenční topení. Protože čím je topný systém účinnější, tím větší je i vaše úspora. I když se může zdát prvotní investice do tepelného čerpadla nezanedbatelná, má z dlouhodobého hlediska skvělou návratnost.

LEVNÝ PROVOZ

Tepelné čerpadlo dramaticky snižuje emise oxidu uhličitého. Především v případě srovnání s tuhými palivy. Jedná se o pokles v řádech stovek procent. Dokonce i v případě srovnání s vytápěním pouze elektřinou je tepelné čerpadlo až 4 krát o mnohem ekologičtější, efektivnější a úspornější volbu.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Pokud jde o komfort, nelze kotel na tuhá paliva s provozem tepelného čerpadla srovnávat. Všechno probíhá automaticky a jediná starost, která vám zbude, bude občasná kontrola základních funkcí. Jednou za rok se nicméně doporučuje revize specialisty. Je-li zařízení pod odborným dohledem, zvyšuje se jak jeho životnost i spolehlivost.

BEZPEČNOST

Tepelná čerpadla jsou považována za jeden z nejbezpečnějších druhů vytápění. K jejich funkci není potřeba hoření, a proto je jejich provoz mnohem méně rizikový než např. ohřev tuhými palivy.

CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE

S pořízením tepelného čerpadla pro vytápění celého domu, získáváte nárok na snížený tarif od vašeho distributora. Aktuální tarif pro elektrické vytápění a tepelná čerpadla je dvacetihodinový. Jinými slovy dvacet hodin denně budete používat všechny domácí spotřebiče za nižší sazbu.

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch-voda a proč je nejrozšířenější

SCHÉMA FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA

Tepelná čerpadla se rozdělují podle toho, z jakého zdroje čerpají teplo. Nejrozšířenější typ je vzduch-voda. Tato tepelná čerpadla využívají teplo přečerpané ze vzduchu. Typy tepelných čerpadel jako například geotermální Tepelná čerpadla země-voda, ať už typu hloubkového vrtu nebo plošného kolektoru jsou dnešní době pro vysokou pořizovací cenu na ústupu. Dalším důvodem je proč tepelná čerpadla vzduch-voda je, že díky pokročilé technologii, nabízí účinnost, která se geotermálním Tepelným čerpadlům v ročním průměru vyrovná.

Za zmínku také stojí, také tepelná čerpadla vzduch-vzduch, tento typ je asi úplně nejrozšířenějším a je známí spíše svou reverzní funkcí chlazením. Každá moderní klimatizace má funkci tepelného čerpadla.

Teplo je odebíráno ze vzduchu okolního prostředí, kde je ho neomezené množství. Přes chladící žebra Výparníku tepelného čerpadla proudí venkovní vzduch hnaný ventilátorem. Uvnitř výparníku dochází k odpařování chladiva (teplovodivého plynu) kolujícího uvnitř zařízení. Touto změnou skupenství chladiva z kapaliny na plyn je zachyceno nízkopotenciální teplo.

Takto vzniklý plyn je nasáván kompresorem. Kompresor plynné chladivo prudce stlačí. Stlačením plynného chladiva je nízkopotenciální teplo převedeno na vyšší úroveň, chladivo získá teplotu 60°C nebo vice. Kompresorem zahřáté plynné chladivo o vysokém tlaku putuje do kondenzátoru neboli výměníku, kde je teplo předáno do topné vody.

V kondenzátoru plyn předává teplo do topné vody pro vytápění celého domu a nebo zásobníku teplé užitkové vody. Předáním tepla plynné chladivo mění skupenství na kapalinu, která proudí zpět ven do výparníku. Kapalina přes expanzní ventil ztrácí tlak a je rozstřikována zpět do výparníku, kde při změně skupenství na plyn je odebíráno nízkopotenciální teplo. 

Tepelná čerpadla vzduch-voda pro vytápění objektu se pak rozdělují na splitové a monoblokové.

Splitové tepelné čerpadlo má dvě části, vnitřní a venkovní jednotku. Tyto části jsou propojeny hermeticky uzavřeným chladivovým okruhem a k předávání tepla z teplonosného plynu do vody proudící v radiátorech nebo podlahovém vytápění, dochází až ve vnitřní časti umístěné v budově. Vnitřní jednotky bývají kompaktní a mohu obsahovat další prvky topného systému jako oběhové čerpadlo, expanzní nádrž, nebo volitelně TUV nádrž (bojler), či více zónový výstup. Splitová tepelná čerpadla nedominují na trhu. Především z důvodu, že zejména topenářské firmy nemají certifikaci a potřebné znalosti na zacházení s F-Plyny a legislativa jim neumožňuje splitová tepelní čerpadla instalovat. Vzhledem k nevýhodám monoblokových tepelných čerpadel, jsou splitová tepelná čerpadla jasným favoritem.

Monobloková tepelné čerpadla jsou jednoduchá sestávající se pouze z venkovní jednotky. K předání tepla z teplonosného plynu tedy dochází už ve venkovní jednotce. Tato tepelná čerpadla neobsahují žádné další prvky topného systému a zpravidla potřebují poměrně velkou strojovnu pro umístění akumulační nádrže, expanzní nádrže, TUV nádrže (bojler) a dalšího příslušenství. Navíc nutnost vést teplou topnou vodu mimo samotný dům považuji za velkou nevýhodu těchto tepelných čerpadel. Při výpadku elektrické energie je třeba vypustit vodu z topného systému, nebo topný systém včetně venku stojícího monobloku natápět jiným zdrojem tepla, aby nedošlo k poškození tepelného čerpadla mrazem.