Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Kvalitní a prověřená tepelná čerpadla montované zkušenými profesionály.

 Neváhejte a požádejte nás o nezávaznou cenovou nabídku nebo konzultaci zcela zdarma

Na této stránce naleznete tepelná čerpadla, spoustu užitečných informací k nim, včetně odkazu na konkrétní cenové nabídky.

Rozhodli jste se pro nový systém vytápění? Tepelná čerpadla jsou moderním řešením, se kterým potěšíte nejen vaši peněženku, ale i životní prostředí. Protože sbírá teplo z okolního prostředí, jedná se o trvale udržitelný zdroj energie s minimálními náklady na provoz.

Pokud se ztrácíte v širokých nabídkách velkých společností, nabízím vám své zkušenosti jako naprosto nezávislý odborník. Díky své praxi v oboru jsem tento průzkum dávno provedl za vás. Nabízím vám proto široké spektrum řešení se zárukou toho nejlepšího na současném trhu.

Ať už jste majitelem rodinného domku vytápěného konvenčními metodami, podnikatelem nebo stavitelem novostavby, jsem schopen vám zajistit ten nejvhodnější systém vytápění.

Nejúčinnější tepelná čerpadla, informace a ceny

Pod každým odkazem se skrývá detailní popis daného typu tepelného čerpadla a vzorová cenová nabídka. Na základě vašich specifických požadavku pak mohu nabídnout jakékoliv tepelné čerpadlo z široké nabídky tepelných čerpadel Daikin včetně tepelných čerpadel geotermálních. 

jak a podle čeho vybírat tepelná čerpadla

Máte-li dům o tepelné ztrátě 10kW, je třeba si uvědomit, že pro výpočet tepelné ztráty se nejčastěji v našem podnebném pásmu používá výpočtová teplota -15°C. Váš dům tedy potřebuje zdroj tepla 10kW. Také to znamená, že po většinu roku potřebuje váš daleko méně energie. Začneme porovnávat tepelná čerpadla, čerpající nízkopotenciální teplo ze vzduchu, vzduch voda nebo vzduch vzduch(klimatizace), zjistíme že u většina tepelných čerpadel na trhu dochází k významnému poklesu výkonu s klesající okolní teplotou. Například v mrazu -7°C ztrácí 40% až 60% a při mrazu -15°C  50 až 70 procent výkonu který je udáván jako nominální. Takové tepelné čerpadlo si musí významně pomáhat elektrokotlem.

A jelikož významnou ztrátou výkonu v mrazivém počasí trpí opravdu drtivá většina tepelných čerpadel, tak mnoho prodejců tento fakt před svými zákazníky tají. Běžně se setkávám s tím, že uvádějí výkon a účinnost svých produktů jen při teplotě +7°C. Při této teplotě se uvádí právě nominální výkon a výkon jaké tepelné čerpadlo má mrazivém počasí už vám prodejce neřekne.

 

Jak odhalit neúčinná tepelná čerpadla

Ale nezoufejte, prozradím vám klíč jak odhalit to, že Vám někdo nabízí produkt nevalné účinnosti.

Úplně první hlavní klíč, že s vámi prodejce nejedná seriózně je, když začne tepelné čerpadlo přirovnávat k automobilu a jejich motorům. Toto přirovnání je naprosto absurdní a nesmyslné, mnozí prodejci ho používají k přesvědčení zákazníků, aby si pořídily tepelné čerpadlo o vysokém výkonu. Takový prodejce si je vědom malé účinnosti  tepelného čerpadla v mrazu a ztrátu výkonu v mrazu chce kompenzovat předimenzováním tepelného čerpadla. 

Do jisté míry se to může zdát jako řešení, pokud pro náš vzorový dům se ztrátou 10kW použijeme tepelné čerpadlo o výkonu 20kW pokryjeme tak ztrátu domu i v mrazivém počasí. Ale musíme si uvědomit, že ztráta výkonu je dána ztrátou účinnosti a provoz takového tepelného čerpadla nebude levný. Navíc takové tepelné čerpadlo potřebuje akumulační nádrž. Jelikož má 20kW při 7°C ztráta našeho domu při +7°C ani zdaleka nebude 10kW, ale třeba spíše 4kW nebo ještě méně, tak je třeba energii akumulovat a s toho plyne nutnost technické místnosti.

Další klíč, že je vám nabízeno tepelné čerpadlo nevalné účinnosti, je právě potřeba technické místnosti. Vtipné vlastně je, že mnohé firmy se ještě chlubí tím, jak umí úhledně osadit zařízení do technické místnosti. Jednak by mělo být samozřejmostí mít potrubí rovně, a úhledně, ale ruku na srdce! Je strojovna s akumulační nádrží, bojlerem, expazní nádrží, oběhovými čerpadly a dalším zařízením, to o co stojíte? Ne nemyslím si. Nikdo přece nechce dát hromadu peněz za to, aby měl doma tepelné čerpadlo, které zabere jednu menší místnost a přitom jeho účinnost v mrazivém počasí bude malá.

Jak tedy poznat kvalitní tepelné čerpadlo

Prodejce, který nabídne kvalitní produkt, nebude váhat poskytnout informace o účinnosti a výkonu tepelného čerpadla v mrazu. Poskytne Vám informace o tom kolik procent za topnou sezonu vám navrhované tepelné čerpadlo bude přitápět elektricky a také vám sdělí jakou hodnotu bude mít bod bivalence. To je kritický bod do kterého tepelné čerpadlo zvládne váš dům vytopit bez pomoci elektrokotle. U kvalitních tepelných čerpadel by tento bod měl býti pod -5°C a u správně navržených tepelných čerpadel té nejvyšší kvality to muže být -10°C i více. V ideálním případě by roční potřeba elektrického dohřevu neměla pohybovat 0-1,5% a rozhodně by neměla překročit 3%!

Co hledat v katalogu tepelných čerpadel

Při výběru tepelného čerpadla věnujte pozornost výkonu tepelného čerpadla v při nízkých teplotách. Hodnotám označovaný jako  A7/35W A7/35W A10/35W A15/35W kde zvýrazněné číslo za písmenkem A je venkovní teplota pro kterou daná hodnota platí. A pokud Vám prodejce začne tepelné čerpadlo přirovnávat k motoru auta nebo něčemu podobnému a tvrdit, že potřebujete akumulační nádrž pro správnou funkci tepelného čerpadla, vemte nohy na ramena a neohlížejte se!!

Proč si vybrat tepelné čerpadlo

Levný provoz

Tepelná čerpadla mají nesrovnatelně levnější provoz než konvenční topení. Protože čím je topný systém účinnější, tím větší je i vaše úspora. I když se může zdát prvotní investice do tepelného čerpadla nezanedbatelná, má z dlouhodobého hlediska skvělou návratnost.

LEVNÝ PROVOZ

Tepelné čerpadlo dramaticky snižuje emise oxidu uhličitého. Především v případě srovnání s tuhými palivy. Jedná se o pokles v řádech stovek procent. Dokonce i v případě srovnání s vytápěním pouze elektřinou je tepelné čerpadlo až 4 krát o mnohem ekologičtější, efektivnější a úspornější volbu.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Pokud jde o komfort, nelze kotel na tuhá paliva s provozem tepelného čerpadla srovnávat. Všechno probíhá automaticky a jediná starost, která vám zbude, bude občasná kontrola základních funkcí. Jednou za rok se nicméně doporučuje revize specialisty. Je-li zařízení pod odborným dohledem, zvyšuje se jak jeho životnost i spolehlivost.

BEZPEČNOST

Tepelná čerpadla jsou považována za jeden z nejbezpečnějších druhů vytápění. K jejich funkci není potřeba hoření, a proto je jejich provoz mnohem méně rizikový než např. ohřev tuhými palivy.

CENA ELEKTRICKÉ ENERGIE

S pořízením tepelného čerpadla pro vytápění celého domu, získáváte nárok na snížený tarif od vašeho distributora. Aktuální tarif pro elektrické vytápění a tepelná čerpadla je dvacetihodinový. Jinými slovy dvacet hodin denně budete používat všechny domácí spotřebiče za nižší sazbu.

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch-voda a proč je nejrozšířenější

SCHÉMA FUNKCE TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH-VODA

Tepelná čerpadla se rozdělují podle toho, z jakého zdroje čerpají teplo. Nejrozšířenější typ je vzduch-voda. Tato tepelná čerpadla využívají teplo přečerpané ze vzduchu. Typy tepelných čerpadel jako například geotermální Tepelná čerpadla země-voda, ať už typu hloubkového vrtu nebo plošného kolektoru jsou dnešní době pro vysokou pořizovací cenu na ústupu. Dalším důvodem je proč tepelná čerpadla vzduch-voda je, že díky pokročilé technologii, nabízí účinnost, která se geotermálním Tepelným čerpadlům v ročním průměru vyrovná.

Za zmínku také stojí, také tepelná čerpadla vzduch-vzduch, tento typ je asi úplně nejrozšířenějším a je známí spíše svou reverzní funkcí chlazením. Každá moderní klimatizace má funkci tepelného čerpadla.

Teplo je odebíráno ze vzduchu okolního prostředí, kde je ho neomezené množství. Přes chladící žebra Výparníku tepelného čerpadla proudí venkovní vzduch hnaný ventilátorem. Uvnitř výparníku dochází k odpařování chladiva (teplovodivého plynu) kolujícího uvnitř zařízení. Touto změnou skupenství chladiva z kapaliny na plyn je zachyceno nízkopotenciální teplo.

Takto vzniklý plyn je nasáván kompresorem. Kompresor plynné chladivo prudce stlačí. Stlačením plynného chladiva je nízkopotenciální teplo převedeno na vyšší úroveň, chladivo získá teplotu 60°C nebo vice. Kompresorem zahřáté plynné chladivo o vysokém tlaku putuje do kondenzátoru neboli výměníku, kde je teplo předáno do topné vody.

V kondenzátoru plyn předává teplo do topné vody pro vytápění celého domu a nebo zásobníku teplé užitkové vody. Předáním tepla plynné chladivo mění skupenství na kapalinu, která proudí zpět ven do výparníku. Kapalina přes expanzní ventil ztrácí tlak a je rozstřikována zpět do výparníku, kde při změně skupenství na plyn je odebíráno nízkopotenciální teplo. 

Tepelná čerpadla vzduch-voda pro vytápění objektu se pak rozdělují na splitové a monoblokové.

Splitové tepelné čerpadlo má dvě části, vnitřní a venkovní jednotku. Tyto části jsou propojeny hermeticky uzavřeným chladivovým okruhem a k předávání tepla z teplonosného plynu do vody proudící v radiátorech nebo podlahovém vytápění, dochází až ve vnitřní časti umístěné v budově. Vnitřní jednotky bývají kompaktní a mohu obsahovat další prvky topného systému jako oběhové čerpadlo, expanzní nádrž, nebo volitelně TUV nádrž (bojler), či více zónový výstup. Splitová tepelná čerpadla nedominují na trhu. Především z důvodu, že zejména topenářské firmy nemají certifikaci a potřebné znalosti na zacházení s F-Plyny a legislativa jim neumožňuje splitová tepelní čerpadla instalovat. Vzhledem k nevýhodám monoblokových tepelných čerpadel, jsou splitová tepelná čerpadla jasným favoritem.

Monobloková tepelné čerpadla jsou jednoduchá sestávající se pouze z venkovní jednotky. K předání tepla z teplonosného plynu tedy dochází už ve venkovní jednotce. Tato tepelná čerpadla neobsahují žádné další prvky topného systému a zpravidla potřebují poměrně velkou strojovnu pro umístění akumulační nádrže, expanzní nádrže, TUV nádrže (bojler) a dalšího příslušenství. Navíc nutnost vést teplou topnou vodu mimo samotný dům považuji za velkou nevýhodu těchto tepelných čerpadel. Při výpadku elektrické energie je třeba vypustit vodu z topného systému, nebo topný systém včetně venku stojícího monobloku natápět jiným zdrojem tepla, aby nedošlo k poškození tepelného čerpadla mrazem.